Camila Hollemans, contract van Doula

DIENSTEN:
• Drie prenatale consulten ter voorbereiding op de bevalling en het geboorteplan • Onbeperkt contact per e-mail en telefoon tijdens de zwangerschap en in opeenvolgende weken bij de bevalling • Continue opvolging tijdens de bevalling en tot 2 uur erna (dit omvat fysieke, emotionele en informatieve ondersteuning voor de cliënt en zijn part
ner) • Hulp bij het opbouwen van een positieve relatie voor borstvoeding • Postpartum bezoek om te helpen bij borstvoeding en emotionele en / of psychologische ondersteuning

SERVICEBEPERKINGEN:

Als doula zal ik geen enkele vorm van medisch onderzoek uitvoeren, zoals vaginale onderzoeken of bloeddrukonderzoeken, enz. Mijn rol is om fysiek en emotioneel comfort te bieden tijdens de bevalling en ervoor te zorgen dat de wensen van de cliënt waar mogelijk gegarandeerd zijn.
Ik zal geen beslissingen nemen voor de cliënt, maar ik zal alle informatie die ik tot mijn beschikking heb aan de cliënt verstrekken om zo nodig de best mogelijke beslissing te nemen.
Ik zal je aanmoedigen om met je verloskundige te communiceren en je te herinneren aan je geboortewensen, zodat ze waar mogelijk bereikt kunnen worden.
We bespreken alle mogelijkheden, maar de verantwoordelijkheid voor de communicatie met je verloskundige blijft bij jou en je partner.
Indien gewenst kan ik foto’s maken van de bevalling, maar ik ben geen professionele fotograaf en ben niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of beschadiging van de foto’s.
Als ik denk dat de cliënt of baby medische hulp nodig heeft, moet ik contact opnemen met de getrainde professionals en ervoor zorgen dat de hulp arriveert voordat ik vertrek.

TIJDENS DE GEBOORTE:

Neem contact op met de doula zodra je je realiseert dat je aan het bevallen bent, zelfs als je geen hulp nodig hebt. Mijn telefoonnummer is 0031634338955.
Op dit moment kan ik alle vragen beantwoorden, en u eventueel telefonisch ondersteunen. Ook maak ik persoonlijke voorbereidingen om ervoor te zorgen dat ik indien nodig fysiek bij de cliënt ben.
Ik zal communiceren en samen zullen we de beste tijd voor mij bepalen om bij de cliënt te zijn.
Het duurt ongeveer 1 uur om bij de klant te komen, vanaf het moment dat we besluiten dat ik er moet zijn.
Er vindt geen restitutie plaats als er geen bericht van de cliënt is en er geen tijd is voor mij om aanwezig te zijn, of als de baby al geboren is als ik aankom.

BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN:

  • Als de cliënt een zeer snelle bevalling heeft en de baby wordt geboren voordat ik arriveer, zal ik mijn best doen en overuren maken in de postpartumzorg. (Dit kan huiswerk zijn, schoonmaken, op andere kinderen passen, ondersteuning bij het geven van borstvoeding)
  • Bij een ongeplande keizersnede wordt slechts één persoon op de operatiekamer toegelaten. Als de cliënt wil dat ik blijf, zal er geen probleem zijn, of als de cliënt de partner of iemand anders wil, blijf ik dichtbij en wacht tot de baby geboren is om troost en rust te bieden

VERTROUWELIJKHEID:

De informatie van de cliënt is privé en vertrouwelijk, ik zal geen informatie aan derden bekendmaken. Alleen als ik informatie nodig heb, kan ik deze delen met de betreffende medisch specialist.

PRIJZEN:
De vergoeding voor de Camila Hollemans, doula geboortesteun bedraagt € 950,00.
De vergoedingen worden contant betaald of via overschrijving op NL55 INGB 0421 3954 51 C Brasolin de Oliveira


Eventuele extra kosten die door de Bank in rekening worden gebracht, zijn voor rekening van de cliënt.
Vergoedingen voor alle onkosten, zoals benzine, trein, parkeren, worden aan het einde van de geleverde service verzonden en zijn de verantwoordelijkheid van de cliënt om te betalen.

BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST:

Als de cliënt de service op enig moment wil stoppen, wordt de initiële vergoeding niet terugbetaald.

Als de cliënt na 24 weken zwangerschap wil stopzetten, moet de volle bedrag betallen.

Elke tekortkoming, zoals het vervallen van de voorwaarden van dit contract, het niet en / of gebrek aan communicatie met Doula, of het niet betalen van vergoedingen, zal dit contract onmiddellijk beëindigen.

Ik leerde en begreep de geleverde diensten en ging akkoord met de voorwaarden van dit contract.

_________________________________________________________________ ________________

Cliënt en datum

_________________________________________________________________ ________________

Doula en date