Privacybeleid

Privacyverklaring Camila Hollemans Doula

Camila Hollemans Doula, opgericht op Papiermolen, 27 1541RS Koog aan de Zaan, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Camila Hollemans Doula

aan: Camila Holleman
sPapiermolen, 27 1541RS Koog aan de Zaa
n+31 63433895
5camilahdoula@gmail.com

Persoonsgegevens die we verwerken

Camila Hollemans Doula verwerkt uw gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u ons uw gegevens. Wij verwerken de volgende gegevens:

1. Voor- en achternaam
2. Geslach
t3. Geboortedatum
4. Adresgegeven
s5. Telefoonnummer
6. e-mailadres
7. Bankrekening nummer
8. Andere gegevens die u ons actief verstrekt in correspondentie met ons, via de telefoon of via whatsapp of door het invullen van een contactformulier op deze website. 

Speciale en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Camila Hollemans Doula verwerkt de volgende persoonsgegevens:

1. Race
2. Religie en of persoonlijke overtuiginge
n3. Seksueel leve
n4. Gezondheid

Om welk doel, en op basis van welke gronden verwerken wij uw persoonsgegevens

Camila Hollemans Doula verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 1. Uw betaling verwerken.
 2. Om u te bellen of te e-mailen of te appen wanneer dat nodig is om onze diensten te kunnen leveren.
 3. Om goederen te leveren of in persoon diensten te leveren bij u thuis.
 4. Voor exposure (met toestemming) voor social media marketing.
 5. Camila Hollemans Doula verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals het gebruik van gegevens voor onze belastingaangiften en het boekhoudsysteem.

Geautomatiseerde Besluitvormingsproces

Camila Hollemans Doula neemt niet beslissingen op basis van geautomatiseerde processen over dingen die (aanzienlijke) gevolgen voor mensen. Dit heeft betrekking op beslissingen van computerprogramma’s of -systemen, zonder mijn persoonlijke tussenkomst.

Hoe lang houden we het bezit van persoonsgegevens

Camila Hollemans Doula houdt uw persoonlijke gegevens langer dan strikt nodig is om het doel van de gegevens werden verzameld voor. We houden de volgende opslagperiode bij elke categorie persoonsgegevens:

Gevoelige gegevens: deze records worden (a) verwijderd uit de website database maandelijks (b) verwijderd uit de rest van mijn systeem aan het einde van het derde kalenderjaar na de geboorte van de baby of postpartum doula zorg.

Dit omvat gegevens over:

1. Race
2. Religie en of persoonlijke overtuiginge
n3. Seksueel leve
n4. Gezondheid

Persoonsgegevens (onderdeel 1): deze gegevens worden aan het einde van het derde kalenderjaar na de geboorte- of postpartumdiensten.

Dit omvat gegevens over:

1. Achternaam,
2. Geslacht
,3. Geboortedatum,
4. Adresgegevens,
5. Telefoonnummer,
6. Bankrekeningnummer,
7. Andere gegevens die u ons actief verstrekt in correspondentie met ons, telefonisch of door het invullen van een contactformulier op deze website.

Persoonsgegevens (onderdeel 2): deze records worden maximaal 7 jaar bewaard en worden gebruikt door Camila Hollemans Doula intern op de geboortekalender en als basisinformatie voor bedrijfsstatistieken. Passende organisatorische en technische middelen zullen gebruikt, zoals wachtwoordbeperking voor toepassingen. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor externe publicaties, maar alleen na anonymisatie. Dit geldt ook voor records Op:

 1. Ouders voornaam
 2. De voornaam van de baby
 3. Het geslacht van de baby
 4. De geboortedatum van de baby
 5. E-mailadres
 6. Samenvatting van de geboorte

Persoonlijke delen gegevens met derden

Camila Hollemans Doula verkoopt uw persoonsgegevens aan derden en zullen alleen informatie verstrekken als dit nodig om zich te houden aan de overeenkomst die u met mij ondertekend, zoals in het geval van nodig om een back-up doula te sturen naar uw geboorte of om te voldoen aan wettelijke eisen. De bedrijven die uw gegevens in onze volgorde verwerken, ondertekenen wij een verwerker overeenkomst om dezelfde mate van vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. 

Cookies, of compatibele technieken, die we gebruiken

Camila Hollemans Doula gebruikt alleen technische, functionele en niet-(privacy) invasieve analytische cookies. Een koekje is een kleine tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone wanneer u bezoek eerst onze website. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische functies van onze website en voor uw gemak. Zij zorgen ervoor dat de website werkt goed en houdt uw website voorkeur bij. Dit stelt ons ook in staat om de website te optimaliseren. U deze functie uitschakelen door een niet-cookie-opslag voorkeur op uw internet browser. Daarnaast u ook alle informatie die eerder is geplaatst via de instellingen van uw Browser.

Toegang, aanpassing of het verwijderen van persoonsgegevens

U hebt het recht om te bekijken, te corrigeren of te verwijderen Persoonsgegevens. U heeft ook het recht om uw toestemming voor ons in te trekken om uw gegevens verwerken of bezwaar maken tegen camila Hollemans Doula die uw gegevens verwerkt. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen gegevensoverdracht. Om dit te doen, u een ons vragen om onze computerbestanden aan u of een persoon of organisatie die u Kies.

U een verzoek indienen om toegang te krijgen tot, te corrigeren of te verwijderen, uw gegevens over te dragen of uw toestemming in te trekken om persoonsgegevens te verwerken naar camilahdoula@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u wordt gedaan, vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen samen met het verzoek. Echter, om te beschermen privacy, maak uw foto, MRZ (machine readable zone, met nummer op de onderkant van het paspoort) paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. We zullen zo snel mogelijk, maar zeker binnen zes weken, reageren op uw Verzoek.

Camila Hollemans Doula wil ook wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. u dit doen met de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we beschermen Persoonsgegevens

Camila Hollemans Doula neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste publiciteit en ongeoorloofde wijzigingen. Daarom is de gegevens over camila Hollemans Doula harde schijf wordt beschermd door het plaatsen van hen in een toepassing waarvoor een extra wachtwoord vereist is.

Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed beschermd of aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Camila Hollemans Doula via camilahdoula@gmail.com